WITAMY

Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników utworzony został
przez pasjonatów i spadkobierców tradycji przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Od ponad 30 lat spotykamy się nad rzekami Polski i Europy działając wspólnie podczas prac szkutniczych, spławu drewna i festiwali rzecznych.
Jako Stowarzyszenie działamy od 9 lutego 2019 roku.

Kultywujemy dziedzictwo naszych przodków – tradycje wodniackie budowy jednostek śródlądowych tratew i tradycyjnych łodzi tj.: szkut, kryp, galarów, batów, dubasów… Przybliżamy obyczaje, dbamy o pamięć i upowszechnianie zanikających, rzadkich zawodów. Staramy się jak najwierniej prezentować rzemieślniczą spuściznę
naszych pradziadów. Odtwarzamy techniki spławu drewna, tradycyjnej budowy łodzi rzecznych, jak i aspektów kulturowych związanych z zawodami stowarzyszenia.

Naszym celem jest także umożliwienie nabywania umiejętności
zawodowych. Nasi członkowie chętnie dzielą się swoją wiedzą,
doświadczeniem i kunsztem. W tym celu organizujemy flisy i szkolenia z zakresu budowy jednostek pływających. Organizujemy również szkolenia pozwalające na nabycie uprawnień do prowadzenia jednostek po drogach śródlądowych.

Na początku XX w. flisactwo zaczęło podupadać za sprawą kolei
żelaznej. Flis długodystansowy do Gdańska, a flisak jako zawód,
przestały istnieć w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku.
Ostatnia tratwa drzewna przewoziła towar w 1968 roku.

Z niecierpliwością czekamy na wpisanie flisactwa na Listę
Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Ludzkości UNESCO. Wspólny wniosek w tej sprawie złożyły wspólnie Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Łotwa i Hiszpania. Oficjalna decyzja nastąpi w grudniu 2022 r.