POLSKIE FLISACTWO NA LIŚCIE UNESCO

Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Łotwa i Hiszpania złożyły wspólny wniosek o wpis flisactwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Decyzja nastąpi w grudniu 2022 r. Na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego flisactwo zostało wpisane w 2014 roku.

Flisactwo w Polsce ma długą i bogatą historię, szczególnie na ziemiach województwa podkarpackiego. Znaczącym ośrodkiem flisackim od XVI wieku była niewielka miejscowość Ulanów, niegdyś ważny punkt na wodnym szlaku, skąd prowadzono spływy nie tylko Sanem i Wisłą, ale także Wieprzem, Bugiem i Narwią do Torunia, Grudziądza oraz Gdańska.
Kultywowane w Polsce tradycje flisackie obejmują zarówno spływy tratwami, ich budowę, szkolenia flisaków, jak i wiele innych elementów dziedzictwa niematerialnego: gwarę, nazewnictwo, pieśni czy obrzędy flisackie W 2014 r. flisactwo zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO jest wykazem praktyk i zjawisk z całego świata, które pomagają ukazać różnorodność dziedzictwa i podnieść świadomość na temat jego znaczenia. Wpisów na Listę dokonuje Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas corocznych obrad.